24 de nov. de 2015

NORMAS da BIBLIOTECA
Apertura
& A Biblioteca estará aberta durante todo o horario escolar, para uso e goce de todos os membros da comunidade educativa.

& Nas horas de recreo o alumnado poderá acudir a Biblioteca para ler ou traballar nos equipos informáticos que esta dispón.

& Pola tarde a biblioteca estará aberta de 16.00 a 18.00 horas de luns a venres, agás os martes.
       Será atendida polo profesorado de garda.
       Neste tempo non se fará préstamo e para asistir débese comunicar con antelación.
O alumnado de E.I. e de 1º e 2º de Primaria non poderán facer uso da mesma sen vir acompañados dun maior.
Os ordenadores, soamente, pódense utilizar para facer consultas ou traballos de aula.
Como nos debemos comportar
& Entramos sen comida, sen bebida e sen mochila.

& Non molestamos aos demais. Se temos que falar o faremos “con voz de Biblioteca”.

& Andamos a modiño.

& Coidamos todo o material: mobiliario, libros, CD, DVD, ordenadores e os bonecos de peluxe.

& Se estamos nos ordenadores, non se poden acceder a páxinas non autorizadas.

& Os rapaces/as interesados en estar nos ordenadores durante o recreo, deben de apuntarse, o comezo do mesmo, na lista de "usuarios ordenador" para poder facer unha repartición dos tempos de uso. 

& Deixamos todo ordenado antes de saír e procuramos non deixar cousas esquecidas.

Que facer durante o recreo
& Debemos comer antes de entrar; saímos o patio, comemos e o entrar informamos ao profesor de garda que está na porta.

& Se decidimos entrar non debemos agardar a que estea rematando o recreo nin tampouco estar entrando e saíndo cando nos pete.

& Para poder estar tranquilos e cómodos non podemos estar máis de 25.

Se collemos un libro
& Cando collemos un libro sinalamos o seu lugar co marcador de libro personalizado que cada rapaz ten.

& Se non sabemos onde colocar de novo un libro, pedimos axuda aos encargados ou deixámolo na cesta de "Libros para ordenar".

Préstamos e devolucións
& Só podemos levar en préstamo, libro ou audiovisual, de cada vez. O tempo máximo para telo na casa son quince días. Si necesitamos mais tempo pedimos a renovación do préstamo.

& Para coller un libro en préstamo temos que ensinarllo o encargado e dicirlle o noso número de carné de usuario da Biblioteca.

& Se collemos o noso carné para solicitar un préstamo logo deixámolo no casilleiro que corresponde á noso curso.