11 de xuño de 2018


                                                 
                                             SEMANA DAS LETRAS 

Ao longo de toda a Semana das Letras as clases de infantil e primaria levaron a cabo diferentes actividades para homenaxear e coñecer máis a fondo a figura de María Victoria Moreno.
 Para facer mais festiva esta data, nas aulas de Primaria preparouse unha xincana na que se combinaban probas de busca de información relacionadas coa autora homenaxeada, actividades interactivas e actividades físicas.O Equipo de Biblioteca entregou a cada titor unha proposta de actividades que este adaptou os seus alumnos.

Cada clase dividiuse en equipos e estableceuse un horario de realización da xincana para que os distintos grupos e clases non coincidiran facendo a mesta actividade ou no mesmo espazo.
A busca de información realizouse nos paneis coa vida da autora (situados na planta baixa) e na exposición das súas obras (na Biblioteca), as actividades interactivas e a busca en internet (na aula de informática) e as actividades físicas no patio.